Open Swedish I-karate Global

 

Karatetävling ”Open Swedish I-karate Global” för personer med funktionsnedsättning

Kategorier :
Tävlanden som använder manuell eller elektrisk rullstol
Tävlanden som är gångare:
-med synfunktionsnedsättning
-med fysisk funktionsnedsättning
– med intellektuell funktionsnedsättning
-med autismspektrumstörning

Arrangörer : Lunds Karateklubb och Engelholms Shotokan Karate Club tillsammans med I-Karate Global och med stöd av ABCD Budokai SVERIGE.

Tävlingen genomförs med stöd av Kronprinsessan Victorias fond (Radiohjälpen), Lunds kommun, Region Skåne (habiliteringen) och Parakarate (Svenska Karateförbundet)

 

Datum:
15 okt 2017