UNIQUE
24 September 2022

 

Event mot psykisk ohälsa och för NPF 24 september 2022

Var med och gör skillnad. Följ med oss på vår resa kring arbetet gällande psykisk ohälsa och NPF. Antingen har du eller har du haft egna erfarenheter, alternativt så känner du någon med dessa erfarenheter. Det kan också vara så att du bara vill vara med och göra skillnad. Var med och gör detta event till en oförglömlig stund för många barn, ungdomar och vuxna där fler och fler får chansen att vara med och påverka sin vardag, sitt liv och sin framtid på riktigt inom flera olika områden. Vi är många (blir fler och fler för vardag) vi är starka och målinriktade, så vi kommer att lyckas påverka, förändra, acceptera och göra skillnad för fler människor i samhället. Ta chansen att vara med på vår spännande, utvecklande och givande resa som nu tar nya former, ny höjder och perspektiv. 

 

Projektet Unique-NPF

Unique är projektet som kämpar för dig med NPF och psykisk ohälsa. Vi tror på hjälp till självhjälp där du är kapten på din skuta och du bestämmer i vilken takt och riktning ditt skepp ska färdas framåt. Musik, aktiviteter, workshops, konsert och kommande evenemang.

 

Att våga bryta mönster

Vi vill visa att alla människor kan hitta glädje och positiva utmaningar i sitt liv, även om hinder kan uppstå på vägen. Vi vill stå upp mot ångest, nedstämdhet, depression, självskadebeteende och suicidala handlingar. Vi vill att alla som hamnat fel i tanke, känsla eller handling ska få möjligheten att komma på rätt spår och hitta rätt igen.

 

Vi vill uppnå

Vi vill att alla ska känna sig värdefulla, inkluderade och befinna sig i en meningsfull tillvaro och samhörighet. Vi vill att positiva tankar, kreativitet och goda idéer ska få utrymme att växa, mogna och utvecklas hos den enskilda individen. Vår målsättning är att alla skall klara av sin skolgång och få ha en meningsfull fritid.

Läs mer på vår hemsida: Unique-npf.se

Varmt välkomna Unique teamet

Datum:
24 sep 2022