Information gällande COVID-19

Vi följer myndigheternas beslut och rekommendationer.

För att se till att Sparbanken Skåne Arena är säker är arenan markerad med golvdekaler att om hålla avstånd. Handspriten finns utplacerad i arenan.

Ställ dig själv följande hälofrågor:
– Har jag feber?
– Har jag hosta?
– Har jag några andningsbesvär?
– Har jag under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som haft bekräftad eller misstänkt covid-19?

Om du svarar JA på någon av dessa frågor ska du inte komma in i arenan.