Information gällande COVID-19

Vi följer myndigheternas beslut och rekommendationer och fastän restriktionerna är borta så ser vi gärna sunt förnuft och egen ansvar.

För att se till att Sparbanken Skåne Arena är säker är handsprit utplacerad i arenan.

Ställ dig själv följande hälsofrågor:
– Har jag feber?
– Har jag hosta?
– Har jag några andningsbesvär?
– Har jag under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som haft bekräftad eller misstänkt covid-19?

Om du svarar JA på någon av dessa frågor ber vi dig att inte vistas i arenan.

Tack för din förståelse och att vi är rädda om varandra!