Parkering, karta, allmän information och kollektivtrafik

Besökare

Här finns information för dig som besökare. Ska du ta kollektivtrafik eller bil? Förenkla resan hit!

Biljetter

Det finns ingen generell biljettförsäljning på Arenan. Vi hänvisar till respektive evenemang för mer information om hur och var man köper sina biljetter.

OBS! Köp aldrig biljetter i andra hand om du inte är helt säker på att de är äkta.

Hitta hit

Vare sig du går, cyklar, åker kollektivt eller kör bil är det alltid lätt att ta sig till Sparbanken Skåne Arena. Området kring Sparbanken Skåne Arena är bilfritt och bilar hänvisas därför till Stadsparksgången och parkeringshuset ”Arena Park”.

Parkering & taxiplats

Parkering

Adress:
P-hus ”Arena Park”
Stadsparksgatan LUND
Karta till p-huset ”ARENA PARK”

Öppettider: 05.00 – 24.00

640 st p-platser fördelat på 3 plan och p-husets baksida.

Handikapparkering förvaltas av kultur- & fritidsförvaltningen och finns vid ishallen och en vid fotbollsplanen. Övrigt hänvisas handikapparkering till Arena Park.  


Parkeringsavgift

Adress: Stadsparkgatan

Öppettider: 06-24
Avgift alla dagar 00-24
08-22 – 12 kronor/timme
Övrig tid – 3 kronor/timme

Betalning sker med kort och med mobiltjänsterna Parkster och EasyPark.

Taxiplats

Beställa taxi?

Taxiplats i anslutning till Sparbanken Skåne Arena:

Stadsparksgatan, Arena Park

Gå & cykla

Gå/cykla Bangatan ner till Nygatan och följ den tills man kommer till Stadsparken.

Följ Högevallsgatan och gå förbi Idrottshallen och Högevallsbadet.

Fortsätt vidare på cykelvägen och tag gångbron över Ringvägen.

Kollektivtrafik

Tag 7:an mot Klostergården och hoppa av vid ”Lund Arenan”, Nordanväg eller Klostergårdens Centrum. Promenera sista biten mot Klostergårdens Idrottsområde.

Regionsbuss 165 och 166 stannar vid hållplats ”Lund Arenan” på Ringvägen nedanför Sparbanken Skåne Arena.

Om du tar bilen

Bil – Från Malmö (E22)

 1. Tag av vid trafikplats ”Lund Södra” och sväng vänster i rondellen mot Lund S.
 2. Tag höger i nästa rondell mot Malmövägen.
 3. Kör vidare in på Stattenavägen.
 4. Följ skyltningen till parkeringshuset ”Arena Park”.

Bil – Från Kristianstad (E22)

 1. Tag av vid trafikplats ”Lund Södra” och sväng höger i rondellen mot Lund S.
 2. Tag höger i nästa rondell mot Malmövägen.
 3. Kör vidare in på Stattenavägen.
 4. Följ skyltningen till parkeringshuset ”Arena Park”.

Bil – Från Helsingborg (E6/E20)

 1. Tag av vid trafikplats ”Flädie”.
 2. Tag väg 16 mot Lund.
 3. Kör rakt fram i rondellen till Fjelievägen.
 4. Sväng höger in på Fasanvägen.
 5. Kör rakt fram i rondellen till Ringvägen.
 6. Följ skyltningen till parkeringshuset ”Arena Park”.

Hotell & vandrarhem

På besöksguiden Visitlund.se erbjuds en rad övernattningsmöjligheter i och kring Lund.

Uttagsautomater

På arenan finns ingen uttagsautomat. De närmsta automaterna hittar man på Karlhögstorg, Lunds Centralstation och Lilla Fiskargatan.

Kvarglömda saker

Har du glömt kvar något på arenan? Kontakta info@sparbankenskanearena.se

Hörslinga

Teleslinga (hörslinga) är tillgänglig längs med långsidorna i eventhallen (A-hallen). 

Verifierad av MonsterInsights