Vi skapar förutsättningar

Stiftelse Arenan

Stiftelse Arenan driver Sparbanken Skåne Arena med syftet att utveckla barn- och ungdomsidrotten speciellt genom handboll men även genom övrig idrott och andra publika event.

Om Stiftelsen

Stiftelse Arenan har ändamålet att driva en idrotts- och evenemangsanläggning inom idrottsområde i Lund, med syfte:

– Att skapa förutsättningar för elitidrotten i Lunds Kommun – främst inom handbollen samt

– Att främja idrottsverksamhet för barn & ungdomar

– Att skapa förutsättningar för evenemang, utställningar samt andra publika arrangemang

Arenan finansieras genom event, sponsorpaket och samarbeten b.la. genom arenanamnet. När event bokas in bokas idrott- och skolverksamheten ut. Då Stiftelse Arenan inte är en insamlingsstiftelse går alla intäkter oavkortat till barn- och ungdomsidrotten.

Tillsammans enar vi Lund

En hållbar Arena är en utmaning som ligger oss varmt om hjärtat. Att Sparbanken Skåne Arena blir en plats som växer hållbart i alla led. 

Stiftelse Arenan är inte en kommunal verksamhet som får hallbidrag utan vi har sedan år 2008, genererat egna intäkter som bidragit till att minska kostnader för Lunds kommun. Genom event och matcher skapar Stiftelse Arenan turismintäkter som ger vinning för hela Lund. För att öka förståelsen och skapa ett mervärde för Lund arbetar Stiftelsen med företag och föreningar genom sponsoravtal, samarbeten och nätverkande som ger synergi.

Tillsammans enar vi Lund genom engagemang så att vi kan skapa de bästa förutsättningar. Ett Lund som stolt event-och idrottsstad som enas med magiska upplevelser genom staden. En spännande utveckling väntar med både stora och små projekt, alltid med hållbar utveckling i fokus.

Vårt mål

Sparbanken Skåne Arena och genom Stiftelse Arenan skapar och arbetar vi nu efter en röd tråd där vi utgår från handbollen och idrotten för barn & ungdom, och därefter använder vi Arenan för att erbjuda och skapa meningsfulla och återkommande event där vi tillsammans gör en positiv skillnad.

Från liten till eliten

Sparbanken Skåne Arena kommer framöver att aktivt mer samarbeta med företag och föreningar för att tillsammans skapa nya möjligheter efter rätt förutsättningar. Tillsammans med företag i regionen skapar vi nätverk och engagemang genom samarbets- & sponsoravtal. Här driver vi gemensam utveckling där vi tillsammans generar ett friskare och gladare Lund och samhälle.

Här skapas arbetstillfällen och gemenskap för ungdomar. Lund ska bli en förebild där vi representerar en kul och enad plats att arbeta och umgås i, och erbjuda vinnande möjligheter från liten till eliten.

Sparbanken Skåne Arena

En stad för alla

Det är med gemensam förståelse som vi tillsammans skapar en hållbar och inspirerande arena i Lund som en inspirerande del av Öresundsregionen.

Verifierad av MonsterInsights